Regulamin sklepu

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy hurtowni odzieży Stock-Hurt S.C. o NIP 677-23-84-995, REGON 360443187 z siedzibą przy ul. Zawiła w Krakowie (30-390) zwanej dalej "Sklepem".

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów kupującemu, uiszczania przez kupującego zapłaty za produkty, uprawnienia kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Adres domeny Sklepu to stockhurt.com.

4. Adres e-maila to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Sklep prowadzi sprzedaż outletowej odzieży bezpośrednio w siedzibie firmy, telefonicznie, mailowo, bądź poprzez formularz na stronie internetowej Sklepu.

6. Sprzedaż jest realizowana na terenie całej Europy.

II. Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta kupującego) należy wypełnić formularz rejestracyjny.

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Każda osoba rejestrująca się w systemie albo wysyłająca zapytanie o cennik lub dystrybutora, podając przy tym swoje dane, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nowych dostawach, drogą e-mailową, bądź telefoniczną.

5. Osoba, która nie chce otrzymywać ofert handlowych musi powiadomić o tym fakcie Sklep, mailowo, bądź telefonicznie, a zostanie usunięta z bazy.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika oraz hasła podanych przy rejestracji konta kupującego.

2. Kupujący, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu.

3. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta kupującego, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. O zamiarze zablokowania konta kupującego kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z kupującym o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

4. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest kupujący, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości kupującego.

IV. Informacje o produktach

1. Towar outletowy jest towarem specyficznym, którego nie da się dokładnie określić, co do dokładnej zawartości mixu czy palety, dlatego wszystkie opisy towarów na stronie nie mogą być traktowane dosłownie i nie mogą być rozumiane jako szczegółowa oferta w myśl rozumienia kodeksu cywilnego.

2. Odzież outletowa występuje często w niepełnych rozmiarach, nie posiada opakowania lub kompletu metek. Oferowane artykuły występują zarówno w pierwszym, jak i drugim gatunku. W przypadku odzieży 1 gatunku  ometkowane jest powyżej 70% produktów, a ilość defektów waha się od 3% do 5%. 2 gatunek ma około 50-70% papierowych metek. 99% ubrań ma wewnętrzne metki. W przypadku niektórych producentów w towarze mogą znajdować się również inne podmarki koncernów.

3. Ceny w Sklepie nie zawierają podatku VAT (ceny netto). Podane są w walutach: polskich złotych, euro, funtach.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez kupującego.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

6. Zdjęcia przykładowe pakietów znajdują się w galerii danego pakietu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od produktów sprzedawanych.

V. Warunki dokonywania zakupów

1. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

2. Zamówienia na towary można składać osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie, bądź mailowo.

3. Przyjęcie przez sklep każdego złożonego zamówienia wymaga potwierdzania przez obsługę Sklepu.

4. Zamówienia telefoniczne można składać tylko w godzinach funkcjonowania Sklepu.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie. Jeżeli sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie kupującego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

7. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu zamówienia.

8. Zamówienia powyżej 300 sztuk wymagają 20% depozytu zanim towar zostanie przygotowany.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT.

10. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez kupującego w zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

11. Udzielona przez kupującego zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.

12. Sklep przekaże kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru.

VI. Czas i forma realizacji zamówień

1. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej na adres wskazany przez kupującego.

2. Towar dostępny w magazynie wysyłamy tego samego dnia po zaksięgowaniu wpłaty, bądź następnego dnia roboczego. Towar na zamówienie w przeciągu 7-10 dni roboczych.

3. Przesyłki za pobraniem wysyłamy tylko na terenie Polski i tylko do wartości zamówienia 10,000 zł.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw wskazanym pod adresem: stockhurt.com/pl/dostawa-pl.

5. W przypadku podania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

VII. Sposób dokonywania płatności

1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) gotówką w Sklepie
b) kurierowi przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)
c) przelewem bankowym.

VIII. Wymiana towaru

1. Jeżeli otrzymany przez kupującego towar nie spełnił jego oczekiwań, ma on prawo do jego wymiany w ciągu 10 dni (kalendarzowych) od daty otrzymania przesyłki. Po tym terminie wymiana towaru będzie niemożliwa.

2. Wymianie podlegają wszystkie pakiety zakupione na odległość, tj. poprzez sklep internetowy, zamówienia mailowe bądź zamówione telefonicznie.

3. Po potwierdzeniu możliwości wymiany, kupujący na własny koszt wysyła towar na adres firmy w stanie nienaruszonym. Jeżeli zwracany towar nie jest kompletny, bądź uszkodzony zostanie on wysłany kupującemu na jego koszt, bez możliwości wymiany.

4. Firma Stock-Hurt nie odbiera przesyłek za pobraniem.

5. Zamówienia paletowe nie podlegają wymianie.

IX. Reklamacje

1. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na cały sprzedawany asortyment. Towar outletowy z samej definicji jest towarem pozagatunkowym, wycofanym z regularnej sprzedaży, a jego cena (dużo niższa niż od ceny producenta) rekompensuje utratę gwarancji.

X. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w zamówieniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

2. Dane osobowe kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane, ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym regulaminem.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sklep.

4. Kupujący, który wypełnił zamówienie ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sklep.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Sklepu stockhurt.com/pl/regulamin. Obowiązuje bezterminowo.

2. Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Kupujący zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej oraz przez e-mail. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana regulaminu nie będzie dotyczyła kupujących, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla kupującego i kupujący wyrazi na to zgodę.

3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych kupującego.

5. Naszym celem jest świadczenie jak najwyższej jakości usług i spełnianiem potrzeb naszych klientów. Nie jesteśmy jednakowoż ekspertami prawnymi. Jeśli jakieś przepisy niniejszego regulaminy są według Państwa wiedzy sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem to proszę nas o tym poinformować. Z całą stanowczością możemy obiecać, że chcemy dążyć do prowadzenia działalności gospodarczej całkowicie zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Wszelkie spory kupującego ze Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.