Regulamin hurtowni odzieży outlet

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy hurtowni odzieży outlet Stock-Hurt S.C. o NIP 677-23-84-995, REGON 360443187 z siedzibą przy ul. Emila Fieldorfa Nila 7 w Skawinie (32-050) zwanej dalej "Hurtownią Odzieży Outlet".

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Hurtowni Odzieży Outlet, składania zamówień na produkty dostępne w Hurtowni Odzieży Outlet, dostarczania zamówionych produktów kupującemu, uiszczania przez kupującego zapłaty za produkty, uprawnienia kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Adres domeny Hurtowni Odzieży Outlet to stockhurt.com.

4. Adres e-maila to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Hurtownia Odzieży Outlet prowadzi sprzedaż outletowej odzieży bezpośrednio w siedzibie Hurtowni Odzieży Outlet, telefonicznie, mailowo, bądź poprzez formularz na stronie internetowej.

6. Sprzedaż jest realizowana na terenie całej Europy jak i po za.

II. Rejestracja

1. W celu rejestracji w Hurtowni Odzieży Outlet (założenia konta kupującego) należy wypełnić formularz rejestracyjny.

2. Rejestracja w Hurtowni Odzieży Outlet, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Hurtowni Odzieży Outlet każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Każda osoba rejestrująca się w systemie albo wysyłająca zapytanie o cennik, podając przy tym swoje dane, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nowych dostawach, drogą e-mailową, bądź telefoniczną.

5. Osoba, która nie chce otrzymywać ofert handlowych musi powiadomić o tym fakcie Hurtownię Odzieży Outlet, mailowo, bądź telefonicznie, a zostanie usunięta z bazy.

III. Zasady korzystania ze Hurtowni Odzieży Outlet

1. Logowanie do internetowej Hurtowni Odzieży Outlet odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika oraz hasła podanych przy rejestracji konta kupującego.

2. Kupujący, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Hurtowni Odzieży Outlet, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Hurtowni Odzieży Outlet.

3. Hurtownia Odzieży Outlet uprawniona jest do zablokowania konta kupującego, jeżeli jego działanie w ramach Hurtowni Odzieży Outlet naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. O zamiarze zablokowania konta kupującego kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Hurtowni Odzieży Outlet. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z kupującym o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

4. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Hurtowni Odzieży Outlet. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Hurtowni Odzieży Outlet jest kupujący, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości kupującego.

IV. Informacje o produktach

1. Towar outletowy jest towarem specyficznym, którego nie da się dokładnie określić, co do dokładnej zawartości mixu czy palety, dlatego wszystkie opisy towarów na stronie nie mogą być traktowane dosłownie i nie mogą być rozumiane jako szczegółowa oferta w myśl rozumienia kodeksu cywilnego.

2. Ceny w Hurtowni Odzieży Outlet nie zawierają podatku VAT (ceny netto). Podane są w walutach: polskim złotych i euro.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez kupującego.

4. Hurtownia Odzieży Outlet zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

5. Zdjęcia przykładowe pakietów znajdują się w galerii danego pakietu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od produktów sprzedawanych.

6. Sortowanie odzieży i przygotowywanie pakietów jest rejestrowane przez kamery i zapisywane na nośnikach elektronicznych.

V. Warunki dokonywania zakupów

1. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza złożenie Hurtowni Odzieży Outlet oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

2. Zamówienia na towary można składać osobiście w siedzibie Hurtowni Odzieży Outlet, za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie, bądź mailowo.

3. Przyjęcie przez Hurtownię Odzieży Outlet każdego złożonego zamówienia wymaga potwierdzania przez obsługę Hurtowni Odzieży Outlet.

4. Zamówienia telefoniczne można składać tylko w godzinach funkcjonowania Hurtowni Odzieży Outlet.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie. Jeżeli Hurtownia Odzieży Outlet nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie kupującego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

7. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu zamówienia.

8. Zamówienia powyżej 300 sztuk wymagają 20% depozytu zanim towar zostanie przygotowany.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT.

10. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez kupującego w zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

11. Udzielona przez kupującego zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.

VI. Czas i forma realizacji zamówień

1. Towary zamówione w Hurtowni Odzieży Outlet dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej na adres wskazany przez kupującego.

2. Towar dostępny w magazynie wysyłamy tego samego dnia po zaksięgowaniu wpłaty, bądź następnego dnia roboczego. Towar na zamówienie w przeciągu 7-10 dni roboczych.

3. Przesyłki za pobraniem wysyłamy tylko na terenie Polski i tylko do wartości zamówienia 10,000 zł.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw wskazanym pod adresem: stockhurt.com/pl/dostawa-pl.

5. W przypadku podania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Hurtownia Odzieży Outlet nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

VII. Sposób dokonywania płatności

1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) gotówką w Hurtowni Odzieży Outlet
b) kurierowi przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)
c) przelewem bankowym
d) systemem PayPal.

VIII. Wymiana towaru

1. Jeżeli otrzymany przez kupującego towar nie spełnił jego oczekiwań, ma on prawo do jego wymiany w ciągu 10 dni (kalendarzowych) od daty otrzymania przesyłki. Po tym terminie wymiana towaru będzie niemożliwa.

2. Wymianie podlegają wszystkie pakiety zakupione na odległość, tj. poprzez stronę internetową, zamówienia mailowe bądź zamówione telefonicznie.

3. Po potwierdzeniu możliwości wymiany, kupujący na własny koszt wysyła towar na adres Hurtowni Odzieży Outlet w stanie nienaruszonym. Jeżeli zwracany towar nie jest kompletny, bądź uszkodzony zostanie on wysłany kupującemu na jego koszt, bez możliwości wymiany.

4. Hurtownia Odzieży Outlet nie odbiera przesyłek za pobraniem.

5. Zamówienia paletowe nie podlegają wymianie.

IX. Reklamacje

1. Hurtownia Odzieży Outlet nie udziela żadnej gwarancji na cały sprzedawany asortyment. Towar outletowy z samej definicji jest towarem pozagatunkowym, wycofanym z regularnej sprzedaży, a jego cena (dużo niższa niż od ceny producenta) rekompensuje utratę gwarancji.

X. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w zamówieniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego przez  Stock Hurt s.c. z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Emila Fieldorfa Nila 7,NIP 677-23-84-995, REGON 360443187 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

2. Dane osobowe kupującego chronione są przez Stock Hurt s.c. z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Emila Fieldorfa Nila 7 NIP 677-23-84-995, REGON 360443187 zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane, ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym regulaminem.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Stock Hurt s.c. z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Emila Fieldorfa Nila 7 NIP 677-23-84-995, REGON 360443187.

4. Kupujący, który wypełnił zamówienie ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Stock Hurt s.c. z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Emila Fieldorfa Nila 7 NIP 677-23-84-995, REGON 360443187 .

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Hurtowni Odzieży Outlet stockhurt.com/pl/regulamin. Obowiązuje bezterminowo.

2. Hurtownia Odzieży Outlet zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej Hurtowni Odzieży Outlet. Kupujący zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej oraz przez e-mail. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana regulaminu nie będzie dotyczyła kupujących, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla kupującego i kupujący wyrazi na to zgodę.

3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hurtowni Odzieży Outlet w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych kupującego.

5. Naszym celem jest świadczenie jak najwyższej jakości usług i spełnianiem potrzeb naszych klientów. Nie jesteśmy jednakowoż ekspertami prawnymi. Jeśli jakieś przepisy niniejszego regulaminy są według Państwa wiedzy sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem to proszę nas o tym poinformować. Z całą stanowczością możemy obiecać, że chcemy dążyć do prowadzenia działalności gospodarczej całkowicie zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie spory kupującego z Hurtownią Odzieży Outlet będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Hurtowni Odzieży Outlet.