1. Strona Internetowa Sklepu (zwana dalej SIS) gromadzi tylko i wyłącznie informacje znajdujące się w plikach cookies.

2. Pliki cookies to zapisane elektronicznie informacje, zwykle w postaci plików tekstowych, które znajdują się na urządzeniu, z którego korzysta Klient w czasie przeglądania SIS. Służą one jak narzędzie ułatwiające korzystanie z SIS. Pliki cookies zwykle gromadzą w sobie informacje o adresie strony internetowej której dotyczą, datę i godzinę od której są zapisywane oraz indywidualny numer.

3. Pliki cookie są umieszczane i aktualizowane przez administratorów SIS stockhurt.com [Stock-Hurt] z siedzibą pod adresem ul. Emila Fieldorfa Nila 7, 32-050 Skawina.

4. Pliki cookies stosuje się w celu:

a) zoptymalizowania treści i funkcjonalności SIS pod kątem indywidualnych preferencji danego Klienta np. wyświetlania SIS na urządzeniu (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, telefonie) z którego Klient korzysta,

b) śledzenia ruchu na SIS, co da informację w jaki sposób Klienci korzystają z SIS, co ułatwi jej modernizację, aktualizację i dostosowanie do ich faktycznych potrzeb,

c) podtrzymywania trybu zalogowania, co powoduje brak konieczności ciągłego logowania się do SIS, po kliknięciu na daną podstronę SIS.

5. W SIS można generalnie wyodrębnić dwa rodzaje stosowanych plików cookies:

a) sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które znajdują się na urządzeniu wykorzystywanym przez Klienta do momentu wylogowania się z SIS,

b) stałe (persistent cookies) – pliki znajdujące się na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania SIS do daty zapisanej w danym pliku tudzież momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

6. Niezależnie od klasyfikacji zawartej w pkt 5, pliki cookies stosowane przez SIS można także podzielić na:

a) niezbędne – dające dostęp do usług udostępnionych na SIS np. autoryzujące pliki cookies, które są wymagane do skorzystania z usług wymagających autoryzacji,

b) bezpieczeństwa – wyłapujące nadużycia związane z nieuprawnioną autoryzacją na SIS

c) wydajnościowe – gromadzące dane o sposobie przeglądania SIS

d) funkcjonalne – zapamiętujące indywidualne ustawienia Klienta np. język, kraj, wielkość czcionki itp.

e) reklamowe – dopasowujące zawartość reklam do informacji faktycznie przez Klienta pożądanych i poszukiwanych

7. Zezwolenie na zapisywania plików cookies jest zazwyczaj ustawione jako opcja domyślna w większości powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych. Ustawienia te mogą być zmienione w dowolnym momencie. Dostępna jest możliwość zarówno całkowitej blokady zapisywania plików cookies jak i włączenie opcji informowania o każdorazowej próbie zapisania pliku cookies. Szczegółowe objaśnienia związane z użytkowaniem plików cookies zawarte są w zakładce „pomoc” danej przeglądarki internetowej.

8. Odmowa stosowania plików cookies może mieć wpływ na ograniczenie funkcjonalności SIS, w tym na korzystanie z niektórych usług.

9. Pliki cookies zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta Klient w czasie przeglądania SIS, mogą być również udostępniane podmiotom współpracującym ze Sklepem.