Regulamin hurtowni odzieży outlet 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy hurtowni odzieży outlet Stock Hurt spółka cywilna Paweł Łepkowski, Jakub Goryca, NIP 677-23-84-995, REGON 360443187 z siedzibą przy ul. Krakowska 87a w Skawinie (32-050) zwanej dalej "Hurtownią Odzieży Outlet".

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Hurtowni Odzieży Outlet, składania zamówień na produkty dostępne w Hurtowni Odzieży Outlet, dostarczania zamówionych produktów kupującemu, uiszczania przez kupującego zapłaty za produkty, uprawnień kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Adres domeny Hurtowni Odzieży Outlet to stockhurt.com.

4. Adres e-maila to info@stockhurt.com

5. Hurtownia Odzieży Outlet prowadzi sprzedaż outletowej odzieży bezpośrednio w siedzibie Hurtowni Odzieży Outlet, telefonicznie, mailowo, bądź poprzez formularz na stronie internetowej

6. Sprzedaż jest realizowana na terenie całej Europy jak i po za nią.

II. Rejestracja

1. W celu rejestracji w Hurtowni Odzieży Outlet (założenia konta kupującego) należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: https://stockhurt.com/pl/kontakt

2. Rejestracja na stronie internetowej Hurtowni Odzieży Outlet, jak również korzystanie z jej funkcjonalności, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Hurtowni Odzieży Outlet każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

III. Zasady korzystania z Hurtowni Odzieży Outlet

1. Logowanie do internetowej Hurtowni Odzieży Outlet odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika oraz hasła podanych przy rejestracji konta kupującego.

2. Kupujący, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Hurtowni Odzieży Outlet, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Hurtowni Odzieży Outlet.

3. Hurtownia Odzieży Outlet uprawniona jest do zablokowania konta kupującego, jeżeli jego działanie w ramach Hurtowni Odzieży Outlet naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. O zamiarze zablokowania konta kupującego kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres aktualnie zarejestrowany w Hurtowni Odzieży Outlet. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z kupującym o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

4. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Hurtowni Odzieży Outlet. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Hurtowni Odzieży Outlet jest kupujący, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości kupującego.

IV. Informacje o produktach

1. Towar outletowy jest towarem specyficznym, którego zawartość w określonym mixie lub palecie nie może zostać dokładnie przedstawiona, W związku z powyższym wszystkie opisy towarów na stronie nie mogą być traktowane dosłownie i nie mogą być rozumiane jako oferta w myśl art..66 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedajemy towar różnych kategorii :
a) 1-szy gatunek – końcówki kolekcji i sample (wzory przedprodukcyjne).
Są produktami nowymi, nieużywanymi (do 3% rzeczy mogą posiadać defekty). Niektórzy producenci, ze względu na swoją politykę wycinają wszystkie metki (zarówno papierowe jak i wewnętrzne), więc pozbawiona ich może być też nowa odzież. Tak że rzeczy 1go gatunku mogą być zaklipsowane.
b) 2-gi gatunek - zwroty klientów.
Mogą cechować się drobnymi śladami użytkowania (zabrudzenia), defektami (zacięty suwak, brak guzika, rozprucie w tym często rozprucie na szwie, więc relatywnie łatwe do naprawienia) lub brakiem papierowych metek. Często jest to po prostu odzież raz przymierzona, więc nie posidają żadnych defektów.

3. Wszystkie podane ceny w Hurtowni Odzieży Outlet nie zawierają podatku VAT (ceny netto) oraz kosztów dostawy. Podane są w walutach: polski złoty oraz euro. VAT zostanie doliczony do ceny końcowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez kupującego.

5. Hurtownia Odzieży Outlet zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

6. Zdjęcia przykładowe pakietów znajdują się w galerii danego pakietu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od produktów sprzedawanych.

7. Sortowanie odzieży i przygotowywanie pakietów jest rejestrowane przez kamery i zapisywane na nośnikach elektronicznych.

V. Warunki dokonywania zakupów

1. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza złożenie Hurtowni Odzieży Outlet oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

2. Zamówienia na towary można składać osobiście w siedzibie Hurtowni Odzieży Outlet, za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie, bądź mailowo.

3. Warunkiem koniecznym przyjęcia zamówienia przez Hurtownię Odzieży Outlet, jest niezwłoczne jego potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Zamówienia telefoniczne można składać tylko w godzinach funkcjonowania Hurtowni Odzieży Outlet.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie. Jeżeli Hurtownia Odzieży Outlet nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie kupującego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

7. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu zamówienia.

8. Zamówienia powyżej 300 sztuk wymagają wpłaty zaliczki zanim towar zostanie przygotowany. Wysokość zaliczki stanowi 20% całkowitej wartości zamówienia, oraz winien być wpłacony na konto bankowe Hurtowni Odzieży Outlet, prowadzone przez Alior Bank oddział w Krakowie o numerze 59 2490 0005 0000 4500 2607 5341 w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku zawarcia transakcji zaliczka zaliczana jest na poczet ceny sprzedaży, w przypadku rezygnacji Kupującego – Hurtownia Odzieży Outlet zachowuję zaliczkę na poczet kosztów związanych z przygotowaniem towaru i transakcji.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT lub paragon.

10. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez

kupującego w zamówieniach danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

11. Aby zarezerwować towar, klient może wpłacić zaliczkę w wysokości 20% całkowitej kwoty zamówienia. Kupujący ma 30 dni, aby odebrać towar. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ciągu 30 dni, zamówienie zostanie anulowane, a zaliczka zostaje zaliczona na poczet kosztów związanych z przygotowaniem towaru i transakcji i nie podlega zwrotowi.

VI. Czas i forma realizacji zamówień

1. Towary zamówione w Hurtowni Odzieży Outlet dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej na adres wskazany przez kupującego.

2. Towar dostępny w magazynie wysyłamy tego samego dnia po zaksięgowaniu wpłaty, bądź następnego dnia roboczego. Towar na zamówienie w przeciągu 7-10 dni roboczych.

3. Przesyłki za pobraniem wysyłamy tylko na terenie Polski i tylko do wartości zamówienia 10.000,00 zł.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw wskazanym pod adresem: stockhurt.com/pl/dostawa-pl.

5. W przypadku podania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Hurtownia Odzieży Outlet nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

6. Odpowiedzialność za przedmiot zamówienia, w tym korzyści i ciężary z nim związane, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia, przechodzą na kupującego z chwilą jego wydania przewoźnikowi.

VII. Sposób dokonywania płatności

1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

a) gotówką w Hurtowni Odzieży Outlet
b) kurierowi przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)
c) przelewem bankowym na numer konta 59 2490 0005 0000 4500 2607 5341
d) za pośrednictwem systemu PayPal.

VIII. Wymiana towaru, zwroty

   A. Wymiana

     1. Jeżeli otrzymany przez kupującego towar nie spełnił jego oczekiwań, ma on prawo do jego wymiany w ciągu 14 dni (kalendarzowych) liczonych od daty otrzymania przesyłki. Po tym terminie wymiana towaru będzie niemożliwa.

     2. Wymianie podlegają wszystkie pakiety zakupione na odległość, tj. poprzez stronę internetową, zamówienia mailowe bądź zamówione telefonicznie.

     3. Po potwierdzeniu możliwości wymiany, kupujący na własny koszt wysyła towar na adres Hurtowni Odzieży Outlet w stanie nienaruszonym. Jeżeli zwracany towar nie jest kompletny, bądź uszkodzony zostanie on odesłany kupującemu na jego koszt

     4. Hurtownia Odzieży Outlet nie odbiera przesyłek za pobraniem.

     5. Zamówienia paletowe nie podlegają wymianie.

   B. Zwroty

Niniejsza część regulaminu, ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży konsumenckiej i wyłączona jest w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

     1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

     2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej, jednakże łatwej do wykazania w celach dowodowych.

     3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się następującym wzorem:

…………………….. miejscowość, data.

Odstąpienie od umowy

Odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia …………… . Proszę o zwrot kwoty …… ………….. na mój rachunek bankowy numer ……………………… w terminie 14 dni, licząc od odbioru niniejszego oświadczenia wraz z towarem.

………………….… Podpis.

     4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Krakowska 87a, 32-050 Skawina

     5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odbioru odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

     7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

     8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

     9. W przypadku odstąpienia od umowy koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient - Konsument.

     10. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W szczególności prawo odstąpienia od umowy prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  •  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  •  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  •  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
     - zostało otwarte po dostarczeniu;

 - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. Reklamacje

1. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, Kupujący winien zawiadomić Hurtownię Odzieży Outlet o wykrytych wadach. Zgłoszenie odpowiedniego żądania, w tym wymiany towaru na wolny od wad, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (w przypadku kiedy wada jest istotna) można dokonać:

- pisemnie na adres: ul. Krakowska 87a, 32-050 Skawina

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@stockhurt.com

2. Hurtownia Odzieży Outlet ustosunkuje się do zawiadomienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Hurtowni Odzieży Outlet stockhurt.com/pl/regulamin. Obowiązuje bezterminowo.

2. Hurtownia Odzieży Outlet zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej Hurtowni Odzieży Outlet. Kupujący zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej oraz poprzez pocztę e-mail. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana regulaminu nie będzie dotyczyła kupujących, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla kupującego.

3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hurtowni Odzieży Outlet w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych kupującego.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie spory kupującego z Hurtownią Odzieży Outlet będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego, bądź przed sądem właściwym dla miejsca wykonania umowy.

7. Administratorem danych osobowych jest Paweł Łepkowski, Jakub Goryca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej występującej w obrocie pod firmą: Stock Hurt spółka cywilna Paweł Łepkowski, Jakub Goryca z siedzibą w Skawinie, pod adresem ul. Krakowska 87a, 32-050 Skawina, NIP: 6772384995, REGON 360443187. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: info@stockhurt.com. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówienia. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.