Tento dokument připojený k Pravidlům společnosti Stock-Hurt s.c. jednající na Fieldorfa Nila 7, 32-050 Skawina stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů a ochranu zákazníků a pro použití „cookies“.

Ochrana soukromí uživatele je pro Stock-Hurt s.c. nesmírně důležitá. a chceme, aby každý zákazník věděl, jak je zpracováváme. Proto jsme připravili zásady ochrany osobních údajů, které popisují, jak chránit a zpracovávat osobní údaje.

1. SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďujeme data, pouze pokud je poskytl sám uživatel za účelem plnění smlouvy, v době vytvoření zákaznického účtu nebo jako součást navázání kontaktu s klientem.
Osobní údaje bez výslovného souhlasu uživatele se používají pouze pro účely plnění smlouvy a posuzování jejích dotazů. Po uzavření smlouvy jsou tato data ukládána po dobu stanovenou daňovým a obchodním zákonem a po této době jsou odstraněna z naší databáze.
Podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely pomocí e-mailového marketingu, tj. přijímáním e-mailem nebo obchodními informacemi SMS / MMS.
Vaše osobní údaje budou zpracovány pro marketingové účely podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. obecný předpis o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Tyto údaje se shromažďují, když uživatel předplatí náš Newsletter. Data používáme pouze pro vlastní marketingové účely jako součást našeho zpravodaje. Za tímto účelem je vyžadován výslovný souhlas, který uživatel udělí formou následujícího prohlášení: „Chci se přihlásit k odběru novinek“. Odběr můžete kdykoli zrušit. Uživatel se může kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz uvedený v Newsletteru nebo zasláním zprávy s vhodným obsahem na naši adresu. Po nahlášení zrušení Zpravodaje bude e-mailová adresa uživatele okamžitě odstraněna z naší databáze.

2. ADMINISTRÁTOR DAT

Podle umění. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úř. Věst. UE L 119 ze dne 04.05.2016), sděluji, že:
Správcem vašich osobních údajů je: Stock-Hurt s.c. Fieldorfa Nila 7, 32-050 Skawina, Polsko.

3. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci smlouvy, přenášíme přepravní společnosti RABEN a DACHSER, které jsme s dodáním pověřili, pokud jsou povinni tuto dodávku provést. Vaše platební údaje pro platbu převedeme určené bankovní instituci.
Příjemci vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné k získávání osobních údajů na základě právních předpisů a subjekt provádějící e-mailový marketing a subjekty poskytující IT služby společnosti Stock-Hurt s.c.
Shromážděné a svěřené osobní údaje jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) a nebudou zasílány třetím zemím (mimo tuto oblast).

4. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ V OBLASTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat správce o přístup k osobním údajům, právo na opravu jejich výmazu nebo omezení zpracování, právo zrušit souhlas a právo na přenos údajů. Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu (tj. Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů)

5. Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 23.5.2018.


V budoucnu bude možná nutné aktualizovat zásady ochrany osobních údajů. Jeho nejnovější verze bude vždy k dispozici na našich webových stránkách. Budeme vás informovat o všech změnách zásad ochrany osobních údajů, např. o změnách týkajících se účelu, ve kterém používáme vaše osobní údaje nebo vaše práva a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů.